Huset - et stærkt fællesskab!

Kulturhusaftener

I vinterhalvåret afholdes Kulturhusaftener i Huset.


Kulturhusaftenerne er en god mulighed for forældre at mødes på tværs af årgangene, samt for Husets naboer at deltage og blive en del af skolens hverdag. En typisk kulturhusaften vil rumme forskellige værksteder og aktiviteter. Tidligere har der været juleklip, juledekorationsværksted, spilleværksted, bageværksted, bolsjeværksted, førstehjælp, forskellige aktiviteter i gymnastiksal eller ude og ikke mindst strikkekonernes samtale- og strikkehygge.
Det foregår fra kl. 17 - ca. 19.30. Forældreforeningen har før stået med mad, men det kan variere og vil blive informeret ud i den folder som omdeles inden.
Har du en god idé, eller gerne vil stå for et værksted, så kontakt kontoret.

 

Kulturhus 2018-19 er på følgende datoer:

  • Tirsdag den 27. november 2018

  • Onsdag den 30. januar 2019

  • Torsdag den 28. marts 2019