Huset - et stærkt fællesskab

Huset Gummerup - et stærkt fællesskab

I HUSET Gummerup børnehave, skole og SFO har vi nogle fælles traditioner, såsom morgensamling, fælles lejrskole for hele HUSET, fælles emneuge, fælles sommerfest og meget mere. Derudover arbejder vi tæt sammen med det omkringliggende lokalsamfund. I HUSET bliver du en del af et stort og engageret netværk.

Fælles lejrskole på Torø Gummerup Skole