Huset - et stærkt fællesskab

Bestyrelsesformandens årsberetninger

Årsberetning 16/17


Det forgangende år startede fredeligt ud med, at bestyrelsen konstituerede sig med de nyvalgte medlemmer, Allan Bonke, Lone Gejel Vejbøl, Lene Fisker Nielsen er nye bestyrelsesmedlemmer og Stine Smith Jacobsen og Stine Nielsen suppleanter. Ved første bestyrelsesmøde efter sommerferien besluttede vi, at vi i løbet af det kommende år ville gennemgå og revidere alle principper for Huset og arbejdet omkring kommunikation skulle forsætte bl.a. med fokus på hjemmesiden.

I starten af september kom budgethøringen, her stod det klart at der var en meget presserende opgave i forhold til landsbyordningernes eksistens i Assens kommune. Det følgende ½ år var således præget af kampen for at Huset kunne fortsætte i den form vi kender.

1. Fase var budgethøringen. Vi valgte i år at lægge vores høringssvar på intra, da vi fandt det vigtigt at alle kunne se hvad bestyrelsen havde svaret. Høringssvar er åbne, men der skal graves lidt på kommunens hjemmeside for at finde dem og vi i bestyrelsen fandt dette høringssvar væsentligt og relevant for alle at kunne tilgå på en nem måde. Det samme gjorde vi med høringssvaret til  strukturhøringen. Vi har fået gode tilbagemeldinger fra forældre i forhold til denne metode, da de fleste ellers ikke ville få det set.

Efter budgettet startede en ny proces, da det ikke er muligt via budgettet at vedtage væsentlige strukturændringer på skoleområdet skulle der en særskilt høring til i forhold til strukturen på skole og dagtilbudsområdet. Allerede inden høringsmaterialet var udarbejdet, havde Pia Offer Madsen lavet en alternativ model til strukturen. Denne blev bragt i Fyens Stiftstidende og Pia og jeg var rundt til alle partier med det, for at forsøge at påvirke inden høringen. Alle lyttede men beskeden var, at det ikke kunne nås at beregne på en helt ny model inden høringsmaterialet skulle ud. Dermed kom vores forslag ikke med i forhold til høringsmaterialet. Ved orienteringsmødet for alle forældre om processen, blev aktionsgruppen oprettet. Aktionsgruppen skulle stå for at skabe opmærksomhed omkring det vi oplevede som udfordringen i forhold til strukturen, nedlæggelse af landsbyordningsmodellen i Assens kommune. Aktionsgruppen bestod af Claus Fage-Fjord, Marlene Brix Koldkjær, Martin Mulvad og Rikke Louise Fage-fjord, de har alle gjort et kæmpe stykke arbejde. Det har været helt fantastisk at se alle dem der har bakket op om Huset, både forældre med børn i huset men også andre fra lokalsamfundet uden børn i Huset har bakket os op, det var en lang kamp men ved fælles hjælp lykkes det os, at blive hørt og forslaget om fælles ledelse blev trukket tilbage af alle partier. Huset Gummerup er blevet hørt og set. Godt nok er vi små, men sammen har vi gjort noget stort - Vi kæmper fra lille til stor.

Udover kampen fra lille til stor har der stadig været kræfter i og omkring Huset til også at lave kulturhusaftener og ikke mindst den store MGP fest, der tiltrak store som små og endda også borgmesteren deltog med sin familie. Det er dejligt at se det fællesskab og den opbakning der er til Huset, det er de ting der får det til at blive det hele værd. Det er den fortælling vi skal ud med i forhold til Huset og det er det der beviser vores eksistensberettigelse. Så længe vi kan mønstre de tiltag og den energi, kan vi også gøre indtryk på politikerne. Vi skal i disse tider med lavt børnetal være særdeles opmærksomme, da antal af børn/elever hænger sammen med økonomien. Så hvor vi i år har vist, at vi kan når det virkelig gælder, skal vi nu sørge for at bevare den gode energi og få fortalt om vores dejlige landsbyordning, så endnu flere forældre vælger os til. For at styrke den indsats har vi i bestyrelsen valgt 4 fokusområder som vi arbejder ud fra disse er: Skole/hjemsamarbejdet, faglighed, økonomi og trivsel. Nok har strukturdebatten fyldet meget, men der har også været tid til at kigge på nogen af principperne og der er blevet arbejdet med en antimobbe-strategi, som vi
har valgt at kalde for en trivselsstrategi. Det handler jo om, at vi alle skal trives - børn som voksne, jo mere vi trives des mindre mobning. Fokus er også her fællesskaberne, trivsel eller mobning er ikke individets udfordring, men et fælles ansvar også i børnegrupperne, og det er der vi som forældre skal være gode til at vise og støtte vores børn i, at deltage i og bidrage til fællesskaberne. Børn der trives
lærer også bedst. Vi skal også være gode til at inkludere de familier og børn der har udfordringer, vi
har i år dog oplevet at det kan blive for stor en udfordring. Der er taget hånd om dette og fundet alternative tilbud. Vi er naturligvis kede af at måtte sige farvel til børn på denne baggrund og håber at der nu er bedre trivsel for alle berørte.

Torøturen er vi utroligt stolte af at vi stadig kan have, det er ikke mange steder det er muligt for en hel skole og børnehave at tage af sted på fælles overnatningstur. Vi har også i år dog været nød til kun 1 overnatning. Tak til alle forældre med kørsel til Torø, det er dejligt at I støtter op om vores Torøtur, den er vigtig og det er noget elevrådet jævnligt bringer op på bestyrelsesmøderne. Der er et ønske fra især de ældre elever om at få to overnatninger i stedet for en, dette er der ikke økonomisk grundlag for, men vi er stolte og glade for at vi har kunnet bevare Torøturen, alle bidrag her med kørsel eller andet er et bidrag til at vi kan fortsætte med det. I forhold til at bidrage; er der nogen der har gjort det til deres formål at bidrage, nemlig forældreforeningen, de støtter velvilligt op og arrangerer sommerfest, betaler for transport til Egeskov, laver madbod til MGP festen og mange andre ting.
At have en forældreforening der støtter op og bidrager økonomisk til de ekstra ting, er ikke en selvfølge, vi er heldige at vi har en, og vi skal værne om den ved at deltage med hvad vi hver især kan. Det kan være økonomisk ved at købe et medlemskab, det kan være at bage en kage til et arrangement, det kan være at man kan afse en halv time til at stå i bod til et arrangement, måske kan det være at varme suppe eller sætte telte op eller ligeså vigtigt tage dem ned igen, det vigtige er at man hver især bidrager. Så vi i fremtiden også kan have en forældreforening og at de i forældreforeningen ved at de aldrig står alene med at arrangement. Kære forældreforening, I er en vigtig del af Huset og takket være jer kan mange af de ting der ligger ud over den daglige drift lade sig gøre. I er måske ikke dem der står for den daglige drift, men det er jer der gør det sjovere at være barn i Huset. Tak!

I hverdagen er det vores dygtige personale der får tingene til at køre. I bidrager alle til at vores børn har en god og tryg hverdag i Huset, det er så tydeligt at I er der for børnene, hvad enten det er i timerne, på stuerne eller de praktiske ting i forhold til bygninger og udearealer eller buskort og andet. Med en fælles indsats gør i hverdagen god for vores børn – tak for det.

I år takker Anette Karlson af, hun har fået en stilling der passer bedre til hendes behov, så hun ikke behøver at dele sig og have flere arbejdssteder. Vi har naturligvis stor forståelse for hendes beslutning, men det er vemodigt at skulle sige farvel til en medarbejder der har været en fast del af huset i rigtig mange år, - flere år end Steen Brogård og det siger ikke så lidt. Tak for din indsats Anette, håber du finder dig godt til rette i det nye.

Det har været et begivenhedsrigt år der har vist hvor mange ressourcer der er i og omkring Huset. Der er så mange der bidrager; om det er at sætte et telt op til sommerfesten, skifte sand i sandkassen til arbejdsdag, bage kage til et arrangement, oprette en facebookgruppe - som ender med at blive den primære platform for strukturdebatten, få lavet stickers til bilerne eller sponsorere dem, det er alle bidrag der støtter op om Huset og I skal alle have en stor tak.

”Vi takker fra lille til stor” for et godt og begivenhedsrigt år til alle, på bestyrelsens
vegne

Søs Rosendahl Grytner - Formand for Huset Gummerup