Huset - et stærkt fællesskab

Forældreforeningen

Forældreforeningen i Huset Gummerup blev stiftet den 28. Maj 1958.

Foreningen bør bestå af minimum 7 personer, som er forældre til børn som går her i  Huset.                    

Medlemmerne i foreningen vælges på Generalforsamlingen, som afholdes i september måned.

Foreningens formål er at skabe et godt børnehave og skoleforløb for børnene, ved at tilvejebringe midler via diverse arrangementer, som afslutningen af emneugen, Luciafest, Bankospil og så en stor sommerfest inden sommerferien.

Men stadigvæk kan disse arrangementer ikke afvikles, uden praktisk hjælp fra forældrenes side, så vi opfordrer folk til at melde sig til, når vi beder om det.

Overskuddene fra disse aktiviteter, går til børnene i form af tilskud. Hvert år giver vi 500 kr. til hver børnehavegruppe samt 0. Klasse. Derudover får hver klasse 2000 kr. som de frit kan bruge i skoleforløbet fra 1.-6. kl.

Ud over disse faste tilskud, kan der fra både skolen og elever søges om ekstra tilskud.

Desuden giver Forældreforeningen frugt og juice til børnene, på den årlige motionsdag, samt mad og drikke til arbejds-/forskønnelsesdagen.

Vi mener at Forældreforeningen er et stort aktiv for skolen, fordi vi via diverse sociale og festlige aktiviteter, knytter bånd mellem børn, forældre og skolen, samt understøtter børnenes daglige trivsel.

Vi vil kraftigt opfordre alle forældre til at deltage aktivt i såvel arrangementer, men ikke mindst at møde op på Generalforsamlingen, fordi nye kræfter er en vigtig betingelse for at denne forening vil kunne bestå fremover.