Huset - et stærkt fællesskab

Kostpolitik

Princip for Mad- og Måltidspolitik for ”HUSET” Gummerup


Formål:

At fremme børnenes koncentration og energi for at øge trivslen og udbyttet af den daglige aktivitet

Mål:
At skabe sunde kostvaner hos børn i børnehaven og skolen for at fremme sundhed og velvære

At lære børnene at træffe sunde valg, for derved at forebygge kostrelaterede sygdomme på
længere sigt

Vi vil nå disse mål ved:
At samarbejde med forældrene om at gøre sundhed og gode kostvaner til en fælles sag

At formidle vores forventninger til forældrene om, at deres børn har spist morgenmad, når de kommer i skole og at alle børn har en sund madpakke med

At opfordre forældrene i børnehaven og SFO’en til at give deres børn en sund ”frugtpose” med

At børnene spiser sammen med en voksen for dermed at skabe ro og trygge rammer omkring spisesituationen

At madpakke-kulturen også dyrkes ved mulighed for kold opbevaring og ”hjælp” med idéer til et sundt indhold

At morgenmaden i børnehaven og eftermiddagsmaden i SFO’en er ernæringsrigtig

At lære børnene at skelne imellem hverdagsmad og mad ved festlige lejligheder

At slik og søde sager ikke er en del af hverdagen – hverken i skole, SFO eller børnehave

At sikre at det supplement til madpakken, som skolen formidler lever op til vores kostpolitik, det være sig skolemad.nu og skolemælk.dk


Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den ______ / _______ - 2017