Huset - et stærkt fællesskab

Målsætning for Huset i Gummerup

Vores bestyrelse har formuleret en række målsætninger for Huset Gummerup.

Målsætningen tager udgangspunkt i vort fælles børnesyn og er udarbejdet i respekt for dagtilbudsloven, folkeskoleloven og den kommunale målsætning.

Det er vores mål:

  • at der er sammenhæng og helhed i børnenes hverdag, og at børnene, deres forældre og personalet oplever Huset som en institution, der hænger sammen fysisk som indholdsmæssigt.
  • at børnene oplever en hverdag med den tryghed og tillid, der giver det bedste læringsmæssige udgangspunkt.
  • at skabe en atmosfære af åbenhed og gensidig respekt.
  • at det daglige liv er præget af engagement i eget og fælles arbejde.
  • at dagligdagen byder på udfordringer, der pirrer børnenes nysgerrighed og appellerer til deres fantasi og kreativitet.