Priser

Priser

Huset Gummerup følger Assens Kommunes takster på dagsintitutionsområdet for både børnehaven og SFO'en. Juniorklubben er et foreningsinitiativ og for priser henvises der derfor til klubbens informationsfolder. -Klik Her -

Man kan dog søge om økonomisk friplads hvis man som husstand har mulighed for det.