Skole og SFO

Antimobbepolitik

Sådan fremmer vi trivsel i skolen

En antimobbestrategi
(se også trivsel i HUSET Gummerup)


Retningslinjer for trivsel – en strategi til forebyggelse af mobning

Definition: Et barn er i trivsel, når det føler sig som en del af et fællesskab, hvor der er tryghed og tillid
til at turde forsøge, satse og også nogle gange at fejle i vished om, at man mødes med accept og anerkendelse af at være den man er.

Et barn er i trivsel, når det har overskud til at deltage i læringprocesser.

Et barn er i trivsel, når det er i stand til at bidrage konstruktivt til det sociale fællesskab, også når det gælder om at sige fra.


Hvad gør vi for at fremme trivslen?

HUSET Gummerup er et sted, hvor der arbejdes med fysisk, psykisk og social trivsel.

Trivsel fremmes gennem fokus på faglige og sociale relationer. Vi har regler for samvær som giver anvisninger på, hvilke forventninger vi har til hinanden og det sociale fællesskab. Vi ønsker trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle. Trivsel er et fælles ansvar, hvor personale, forældre, børn og skole samarbejder.

I forbindelse med at forebygge mobning og skabe bedre trivsel, er det helt afgørende, at al fokus ikke lægges på de involverede enkeltpersoner, men at vi i stedet ser på miljøet, hvor trivsel/mobbekulturen foregår.

Konkrete tiltag til at fremme trivslen:

Trivselsårsplan i klassen
Klasseregler
Klassemøder
Retningslinjer for brug af digitale medier
Trivselsdag
Trivselsundersøgelser
Pædagogisk læringscenter
Venskabsklasser og arrangementer på tværs af klasserne
Lejrskoler
Elevråd
Forældreråd
Forældreforeningen