Skole og SFO

Ordblinde på Gummerup Skole

Ordblind på Gummerup Skole


På Gummerup Skole har alle børn fra 3. - 6. klasse adgang til en PC, der også kan lånes med hjem: I starten af 3. klasse screener læsevejlederen klassen for ordblindhed, og ordblinde elever knyttes til MOTA, et online bibliotek, hvor en del fagbøger kan hentes som lydbøger.
I 3. klasse undervises hele klassen i Læse/skrive-teknologi (LST), på Gummerup arbejder vi primært med CDord/Intowords fra MVNordic. At få anvendt programmet efterfølgende i den daglige undervisning, støtter klassens lærere eleven i.

Tidlig indsats I indskolingen, har vi stor opmærksomhed på, hvordan eleverne får startet på læse/skriveprocessen. Vi har 2 årlige klassekonferencer, hvor læsevejlederen også deltager. I indskolingen kan enkelte elever/ små hold få støtte, f.eks. i form af et koncentreret bogstavkursus eller lignende.

Mellemtrinnet
Læsevejlederen læser 3 gange årligt med klassens elever, så deres læseudvikling følges nøje. Ordblinde børn vil af og til få en snak med læsevejlederen, så man kan få talt om evt. tekniske udfordringer ift. LSTprogrammer, læsestrategier og det faglige arbejde i timerne. Af og til tilbyder vi VAKS-kurser eller lign. 

Koncentrerede læse/skrive kurser.
Den nationale ordblindetest, kan anvendes fra slutningen af 3. klasse. Vi anbefaler dog at vente, men ordblinde elever vil være testet før de forlader Gummerup skole efter 6. klasse. Testen foretages kun med forældrenes samtykke og efter testningen indkaldes eleven og dennes forældre til et møde, hvor de sammen med læsevejlederen vil gennemgå resultatet og lave en fremtidig handleplan; dansklæreren deltager også.

Handleplaner
Ordblinde elevers læseudvikling følges tæt af elevens dansklærer og skolens læsevejleder. Det sker i den daglige undervisning, ved samtaler med læsevejlederen og ved de halvårlige klassekonferencer, hvor læsevejlederen også deltager. Handleplanen for eleven evalueres ved hver skole-hjem-samtale. Det vil typisk være punkter som: Får du brugt din LST; I hvilke fag har du største udfordringer og får du den hjælp du har behov for?

Se generelt om ordblind i Assens Kommune