icon-Politik

Politik

Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til Byrådet og Regionsrådet. Til Assens Byråd skal der vælges 29 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år og starter den 1. januar 2022.

På valgdagen kan du stemme i tidsrummet kl. 8:00 - 20:00 på alle 18 valgsteder i Assens Kommune.

Når du møder på valgstedet, bedes du medbringe dit valgkort. På valgkortet kan du se hvilket valgsted du skal stemme på. Valgkortet modtager du i rudekuvert i ugerne op til valgdagen og du skal inden fremmøde afrive det i perforeringen.

På alle valgsteder er der installeret digitale valglister. Det betyder, at valgkortet bliver scannet inden du modtager stemmesedlerne til Kommunalvalget og Regionsvalget.

Hvem kan jeg stemme på til Kommunalvalget?

Du kan brevstemme fra 5. oktober 2021

Se hvordan i spørgsmål/svar længere nede på siden.

Assens Kommune har til dette valg nedlagt 5 valgsteder:

 • Helnæs flyttes til Dreslette
 • Søllested flyttes til Glamsbjerg
 • Ørsted flyttes til Orte
 • Nårup flyttes til Verninge
 • Kerte flyttes til Aarup

 

Følg også med på vores facebookside Facebook.com/assenskommune 

Spørgsmål og svar

 • Valgret til Assens Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Assens Kommune og som herudover enten:

  1. har dansk indfødsret
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
  3. er statsborger i Island eller Norge eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

  Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

  Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.
 • Er du vælger med et handicap eller med nedsat førlighed kan du søge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen.

  På alle valgstederne i Assens er der en handicapvenlig stemmeboks, der er egnet for kørestolsbrugere. Derudover er følgende hjælpemidler til rådighed:

  • En lup, der forstørrer teksten ca. fire gange.
  • En LED-lampe, hvor lysstyrke og farve kan reguleres.
  • Sort pen.

  Herudover er valgstedet Fyrtårn Tommerup udpeget som ekstra handicapvenlig. Adgangsforholdene er gode og der er indrettet en særlig stemmeboks med følgende hjælpemidler:

  • Hæve-/sænkebord med mat bordplade, der kan skråtstilles.
  • En lup, der forstørrer teksten ca. fire gange.
  • En sort pen.
  • En LED-lampe, hvor lysstyrke og farve kan reguleres.
  • Et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV).

  Fra den 19. oktober 2021 til den 8. november 2021 kl. 12 kan du søge om at flytte valgsted.

  Du søger ved at ringe på tlf. 6474 7440


  Dit nye valgsted vil fremgå af valgkortet, som du modtager ca. 5 dage før valgdagen.

 • Du kan brevstemme fra den 5. oktober og frem til den 12. november 2021, kl. 16:00. 

  Brevstemmeafgivning foregår på en lidt anden måde end når du stemmer på selve valgdagen. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), vil du få udleveret stemmeseddel og kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal datere og underskrive.
  Du kan brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune, du bor i.

  Brevstemme i Borgerservice

  Du kan brevstemme i Borgerservice på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens i åbningstiden:
  Mandag-tirsdag kl. 10-15
  Onsdag LUKKET
  Torsdag kl. 10-17
  Fredag kl. 10-13

  Ekstra åbent:
  Lørdag den 30. oktober kl. 10-12
  Lørdag den 6. november kl. 10-12
  Fredag den 12. november kl. 10-16

  På de ekstraordinære åbningstidspunkter er der alene mulighed for at brevstemme.

  Det er ikke muligt at brevstemme i den mobile Borgerservicebus.

  Brevstemme på bibliotekerne

  Du kan brevstemme på 5 af kommunens biblioteker. Vær opmærksom på at det kun er muligt at brevstemme på bibliotekerne på følgende tidspunkter:

  Haarby bibliotek

  Kun mandage kl. 13-16

  Glamsbjerg bibliotek

  Kun tirsdage kl. 10-13

  Aarup bibliotek

  Kun onsdage kl. 14-17

  Tommerup bibliotek

  Kun torsdage kl. 14-18

  Vissenbjerg bibliotek

  Kun fredage kl. 10-13

  Hjælpemidler til brevstemmeafgivning

  Til svagtseende vil der være stillet en lup, justerbart lys og en sort pen til rådighed på alle vores brevstemmesteder. Derudover er der i Borgerservice på Assens Rådhus opstillet en handicapstemmeboks med et hæve/sænkebord, der gør det lettere for kørestolsbrugere m.fl. og der vil være mulighed for at benytte en CCTV skærm.

 • Meld dig som hjælper på et valgsted

  Ved kommunal- og regionsvalget tirsdag den 16. november 2021 er der brug for hjælp fra valgtilforordnede på valgstederne.
  De politiske partier udpeger hovedparten af de tilforordnede, men derudover har Valgbestyrelsen besluttet, at borgere også har mulighed for at melde sig som valgtilforordnet og deltage efter behov.

  Praktiske informationer

  Opgaven går ud på at hjælpe til på et af de 18 valgsteder. Mødetidspunktet er enten kl. 7.00 eller kl. 19.45 - afhængig af, hvad du har mulighed for.
  Sluttidspunktet kan variere efter valgstedets størrelse, men vi forventer, at de fleste valgsteder er færdig mellem kl. 22.00 – 23.30.

  • Du vil få et honorar på enten 435 kr. hvis du deltager under 4 timer og 1.305 kr., hvis du deltager hele dagen. Beløbet opgives til SKAT som B-indkomst og indsættes på din nem-konto.
  • Der vil være forplejning på valgstedet.
  • Du kan kun tilmelde dig, hvis du har valgret - altså må stemme til kommunal- og regionsvalget og har bopæl i Assens Kommune.

  Tilmelding

  Hvis du ønsker at tilmelde dig som hjælper, skal du sende en mail til valg@assens.dk med følgende oplysninger:

  • Ønskes et bestemt valgsted
  • Om du kan deltage hele dagen eller fra kl. 19.45
  • Navn, adresse, mobil og mail
 • Kan jeg få hjælp til at stemme?

  Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap eller af andre grunde har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du få hjælp hertil eller benytte de hjælpemidler, der er stillet til rådighed på valgstedet. 

  Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger.

  Se også Indenrigs- og Boligministeriets informationsfolder.

  Stemmeafgivning i bil eller lignende

  Du har også mulighed for at stemme lige uden for valgstedet, hvis du har svært ved at komme ind på selve valgstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende ved valglokalet.

  Du eller en hjælper skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

 • Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, kan du søge om at få lov til at stemme i dit hjem.

  Fra den 19. oktober til den 4. november kl. 18 kan du søge om at brevstemme i eget hjem.

  Du søger ved at ringe på tlf. 6474 7440

  Du vil efterfølgende få at vide, på hvilken dag og tidspunkt brevstemmemodtagerne kommer hjem til dig. Modtagelse af brevstemme i eget hjem vil foregå én af dagene mellem den 9.-11. november 2021.

  Andre boformer

  Hvis du er indlagt på sygehus, bor på plejehjem eller opholder dig på krisecenter og lign. vil du automatisk få mulighed for at stemme der, og du skal derfor ikke selv søge.

 • Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

  Hvad er en valgplakat?

  En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.
  Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

  Det kræver ikke forudgående tilladelse

  Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

  Hvornår må valgplakater ophænges?

  Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.
  Valgplakater må ophænges i perioden fra kl 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.
  Ved folketingsvalg må valgplakaterne tidligst hænges op, når valget er udskrevet.

  Valgplakater der ikke er nedtaget 24. november 2021

  Valgplakater der ikke er nedtaget fra fredag den 24. november 2021, vil blive nedtaget af Assens Kommune på partiernes regning. Nedtagningen vil blive afregnet med 100 kr. pr. plakat og kan efterfølgende afhentes på Entreprenørgården, Indre Ringvej 15, 5560 Aarup.

  Hvor må valgplakater ophænges?

  Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
  Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

  Lommeguide til ophængning af valgplakater

  Hent vejdirektoratets lommeguide til ophængning af valgplakater.  Guiden kan downloades og gemmes på smartphones.

  Hvor må valgplakater ikke ophænges?

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat
   til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende
   vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning,
   hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

  Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

  Regler for opsætning i det åbne land

  Opsætning af valgbannere er ikke omfattet af vejlovens regler. Her gælder naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 8, som giver mulighed for opsætning af valgplakater, bannere og lign. i det åbne land. Tidspunkt for, hvornår valgplakater og -bannere i det åbne land kan opsættes og skal nedtages er fastlagt i bekendtgørelse nr. 817 af 20. juni 2018, § 12 (reklamebekendtgørelsen). Valgplakater og –bannere må opsættes i forbindelse med bl.a. kommunalvalg i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen indtil 8 dage efter valgdagen.

  For KV21 betyder det, at sådanne bannere tidligst kan opsættes fra lørdag den 23. oktober og skal nedtages senest den 23. november 2021.

  Opsætning på privat areal i byområder

  Valgmateriale, som opsættes på privat areal i byområder er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven eller vejlovens regler. Her gælder § 1 i bekendtgørelse om valgagitation (bekendtgørelse nr. 645 af 12. oktober 1989), som fastslår at opslag af valgplakater og lignende ud til offentlig gade, vej eller plads kræver ejerens skriftlige tilladelse. Bekendtgørelsen fastsætter ikke tidspunkter for opsætning/nedtagning. Bekendtgørelsen håndhæves af Politiet.

  Nedtagning af valgplakater

  Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

  Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

  Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

  Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

  Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

  Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

  Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

 • August
  Kommunen indrykker annoncer om kommunalvalget i lokalaviser.

  4. oktober
  Kandidatlister, herunder bogstavsbetegnelse, navne på kandidater og anmeldte listeforbund og valgforbund offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  5. oktober – 12. november
  Du kan brevstemme i enhver kommune i denne periode. Sidste frist for at brevstemme er den 12. november.

  I Assens kan du brevstemme i Borgerservice på Assens Rådhus og på Bibliotekerne i Aarup, Vissenbjerg, Tommerup, Glamsbjerg og Haarby. Åbningstider offentliggøres i lokalaviser og på hjemmesiden her.

  19. oktober – 4. november
  Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan afleveres til kommunen. Sidste frist for at søge er den 4. november kl. 18:00.

  19. oktober – 8. november
  Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen. Sidste frist for at søge er den 8. november kl. 12:00.

  23. oktober kl. 12:00
  Valgplakater må hænges op.

  4. november kl. 18:00
  Sidste frist for at søge om at brevstemme i hjemmet.

  6. november
  Sidste frist for at annoncere i lokalaviser om valgkort mv.

  8. november kl. 12:00
  Sidste frist for vælgere med handicap eller nedsat førlighed til at søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

  11. november
  Valgkort skal være modtaget af vælgerne.

  12. november
  Sidste mulighed for at brevstemme.

  16. november
  Valgdag. Du kan stemme fra kl. 8:00 til kl. 20:00 på dit afstemningssted. Afstemningsstedet fremgår af dit valgkort.

  Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af Assens Byråd fordelt på kandidatlister/partier.

  17. november
  Når stemmerne er fintalt, kender vi navnene på medlemmerne af Assens Byråd for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

  23. november
  Sidste frist for at klage over valget.

  24. november
  Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

 • Du kan klage over et afholdt valg, hvis du mener, at der er noget i valghandlingen, der ikke er foregået korrekt.

  Klager over Kommunalvalget skal stiles til Byrådet og sendes til Assens Kommune, Byrådssekretariatet, Rådhus Allé 5, 5610 Assens senest 23. november 2021. 

  Klager over Regionsvalget skal stiles til Regionsrådet og sendes til Region Syddanmark, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle senest 23. november 2021. 

Kontakt

Byrådssekretariatet
Tlf.: 64 74 73 71
valg@assens.dk

Valgkoordinator

Sekretariatschef Lene Wilhøft
lewil@assens.dk
Tlf.: 64 74 73 79